URAL1  URAL1
. , 23 . plocka upp - - jogging - . . : . - .